Make your own free website on Tripod.com

姓名:Thecla

一個勁度不普通的名字,加埋我個中文名,令好多人以為我係外國人,甚至係男仔!!試過有一排,我勁憎自己個名,因為個個都問我個名點解,又笑個讀音.不過,宜家我係pround of 我呢個名,學Daddy話齋,唔同個個叫 "亞欣 亞玲" 咩!!哈哈...咁又係...

出生日:27/11

出生地:Hong Kong

 

 pekozan@yahoo.com.hk

 

 畫板  BBS 

 

公仔

 

 

 

外語片

本地片

 

電影

 

 

 

 

 

歌手